خدمات

شرح خدمات:

الف .خدمات تحقیقاتی ترویجی

 1. اجرای آزمایشات آماری جهت تعیین بهترین مقادیر مصرف، بهترین زمان مصرف  و بهترین روش مصرف
 2. اجرای پایلوت های مقایسه ای در راستای اهداف تبلیغی – ترویجی در مزارع و باغات
 3. اخذ نتایج نظرسنجی زارعین و  باغداران از عملکرد محصول
 4. بازدید های میدانی و مستند سازی نتایج عملکرد محصول
 5. ارتباط با مراکز فروش محصول جهت اخذ و ارایه برخی نتایج تحقیقاتی - ترویجی
 6. اجرای کلاس های ترویجی با همکاری نمایندگی های شرکت و مراکز خدمات کشاورزی شهرستان ها
 7. شرکت در همایش های  علمی – ترویجی  مرتبط با محصول

ب :  خدمات بازاریابی

 1. ارتباط با نمایندگی های شرکت در سطح شهرستان ها
 2.  ارتباط با ارگان‏های دولتی (نظیر وزارت بازرگانی، تعاونی ها و یا مراکز جهاد کشاورزی)
 3. ارتباط با مراکز خدمات کشاورزی (فروشگاه نهاده های کشاورزی)
 4.  ارتباط مستقیم با کشاورز
 5.  ارتباط با مروجین کشاورزی 

حیدری

شماره تماس: 09128175697

agribusiness2@gmail.com

 

/ 0 نظر / 60 بازدید