مطلب 7. نقش کود های زیستی (بیولوژیک)

نقش کود های زیستی (بیولوژیک)

در ادامه مبحث قبل (نقش کود های آلی) در این بخش به بررسی کلی نقش و جایگاه کود های بیولوژیک در تغذیه گیاهی به عنوان یک راه کار  اصلاحی در روش های سنتی کود دهی ( تغذیه گیاهی ) خواهیم پرداخت.

تعریف کود های زیستی(بیولوژیک): نسل جدیدی از کود ها هستند که منشا آنها میکروارگانیسم های مفید (باکتری ها و قارچ های مفید استخراج شده از خاک) میباشند که کمک به جذب عناصر غذایی خاک نموده و یا اثرات مفیدی در کنترل بیولوژیک بیماریها دارند.

انواع کود های زیستی (بیولوژیک): کود های زیستی دارای انواع مختلفی میباشد که مهمترین آنها کودهای زیستی باکتریایی (ریزوبیوم- ازتوباکتر و ...) و کودهای زیستی قارچی (میکوریزا) میباشند.

نقش کود های زیستی: به طور کلی میتوان به نقش این کود ها در تثبیت بیولوژیک ازت هوا ، حلالیت فسفر خاک ، اکسید نمودن گوگرد  و همزیستی با ریشه گیاهان در جذب عناصر غذایی از خاک اشاره نمود.

کود های بیولوژیک تثبیت کننده ازت هوا حاوی باکتری هایی هستند که به اشکال مختلف (به صورت آزاد و یا همزیست با گیاه)  به تثبیت ازت هوا کمک میکنند. از جمله این باکتری ها میتوان به ازتوباکتر و ریزوبیم ها اشاره نمود.

کود های بیولوژیک حل کننده فسفات نیز حاوی باکتری هایی هستند که به روش های مختلف (تولید و ترشح اسید های آلی و یا آنزیم فسفاتاز) کمک به حلالیت و رها سازی فسفات خاک میکنند.

کود های بیولوژیک اکسید کننده گوگرد نیز دارای باکتری تیو باسیلوس بوده و باعث اکسایش بیولوژیک گوگرد می‌شود.

قارچ های مایکوریزا نیز قارچ های همزیست با ریشه گیاهان هستند که کمک به جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه بالاخص عنصر فسفر میکنند.

خوشبختانه تولید تجاری کود های زیستی (بیولوژیک) در داخل صورت گرفته است ولی متاسفانه به موازات تولید و تجارت این محصولات فرهنگ سازی و ترویج مصرف این نهاده ها صورت نگرفته و اغلب کشاورزان از نقش این کود ها آن طور که باید و شاید  اطلاع نداشته و هنوز در سبد کالایی نهاده های کودی قرار نگرفته اند.

لذا در شرایط کنونی که موضوع مصرف بیش از اندازه نهاده های شیمیایی(اعم از سموم و کود های شیمیایی) و خطرات ناشی از آنها برای محیط زیست و سلامت مصرف کنندگان محصولات کشاورزی  به یکی از مسایل مهم روز و مورد توجه و عنایت مدیریت کلان کشور قرار گرفته است مصرف تلفیقی کود های آلی و بیولوژیک با کود های رایج شیمیایی میتواند راه کاری مناسب در راستای کاهش مصرف کود های شیمیایی در کشاورزی پایدار باشد.

مهندس محسن حیدری

دی ماه 1391

 Agribusiness2@gmail.com

/ 0 نظر / 128 بازدید