مطلب 6. نقش کود های آلی (ارگانیک)

نقش کود های آلی (ارگانیک)

مقدمه: چنانچه قبلا نیز اشاره شد مصرف بی رویه کود های شیمیایی موجبات آلودگی های زیست محیطی و اثرات نامطلوب بر منابع آب، خاک، گیاه و انسان را بوجود آورده است. در شرایط کنونی استفاده از کود های ارگانیک و بیولوژیک میتواند کمک شایانی به بهبود وضعیت فوق نماید.

 در این مبحث به موضوع نقش کود های آلی اشاره میشود. در مبحث بعد نیز به نقش کود های زیستی خواهیم پرداخت.

مواد آلی خاک

1. مواد آلی خاک شامل بقایای گیاهی و جانوری که تجزیه شده و یا مراحل تجزیه را میگذرانند و عنصر اصلی آن را کربن تشکیل می دهد.

2. مشخصه خاک های حاصلخیز داشتن 3-5 درصد ماده آلی میباشد.

3. مقدار مواد آلی موجود در خاک های کشور  به جز مناطق محدودی در شمال از 1 درصد کمتر است.

 

نقش مواد آلی در خاک

الف. نقش فیزیکی :

- وزن مخصوص پایین سبب سبک شدن و تهویه بهتر خاک میشود.

- تولید مواد چسبنده و ترکیبات با بار منفی سبب بهم چسبیدن ذرات خاک و بهبود ساختمان خاک میشود.

- در خاک های شنی و سبک مواد آلی سبب بالا بردن ظرفیت نگهداری آب میشود.

ب. نقش شیمیایی :

 - افزایش درصد ازت کل خاک

 - متعادل نمودن PH خاک

- افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک

ج. نقش بیولوژیک :

افزایش رشد ریشه

افزایش قطر دیواره سلولی و مقاومت به آفات و بیماریها

افزایش میکرو ارگانیسم های مفید

 

 هوموس

تعریف هوموس

حد نهایی تجزیه و تخریب مواد آلی در خاک تشکیل دهنده هوموس می باشد.

اجزای هوموس

ترکیبات هوموسی مواد آلی مختلف دارای دو نوع اسید آلی به نام های اسید هیومیک و اسید فولویک میباشد.

اسید هیومیک:

سبب تشکیل کمپلکس پایدار و نا محلول(کند رها) با فلزات میکرو (ریز مغذی) می گردد.

اسید فولویک:

سبب تشکیل کمپلکس های محلول با عناصر میکرو مینماید. 

 

مهندس محسن حیدری

  

 

/ 0 نظر / 159 بازدید