نهاده های کشاورزی

بذر - نهال - کود - سم

مطلب 8. جدول کود های شیمیایی

  جدول کود های شیمیایی ماکرو                       نوع کود نام کود درصد ازت درصد فسفر (p2o5) درصد پتاسیم       ( K2o) درصد گوگرد درصد کلسیم ازته اوره 46         سولفات آمونیوم 21     24   نیترات آمونیوم 33         اوره با پوشش گوگردی 35         آمونیاک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 246 بازدید
شهریور 93
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
دی 90
2 پست
جدول
1 پست
شیمیایی
1 پست
ماکرو
1 پست
کود_های
1 پست
کود
5 پست
زیستی
1 پست
بیولوژیک
1 پست
آلی
1 پست
هوموس
1 پست
تغذیه
1 پست
میوه
1 پست
درختان
1 پست
کشاورزی
2 پست
بازار
1 پست
گیاهان
1 پست
انواع
1 پست
سم
1 پست
نهاده
1 پست